Chính sách

QUY ĐỊNH
V/v: Bảo hành

Kính gởi: Quý Khách hàng, Công ty Taka Foods xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã đồng hành và ủng hộ Công ty Chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng cũng như tạo thuận tiện cho việc phối hợp giao nhận hàng hoá, Chúng tôi xin thông báo đến Quý Khách hàng việc đổi trả hàng hóa như sau.

I. Taka Foods đồng ý Đổi trả hàng hóa trong những trường hợp:

1. Taka Giao hàng không đúng theo đơn đặt hàng của Khách Hàng

2. Tình trạng bên ngoài bị ảnh hưởng như bong tróc, bể vỡ trong quá trình vận chuyển từ Công ty Taka đến Khách Hàng hoặc đến Chành xe tại HCM

 

QUY ĐỊNH
V/v: Đổi trả

Kính gởi: Quý Khách hàng, Công ty Taka Foods xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã đồng hành và ủng hộ Công ty Chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng cũng như tạo thuận tiện cho việc phối hợp giao nhận hàng hoá, Chúng tôi xin thông báo đến Quý Khách hàng việc đổi trả hàng hóa như sau.

I. Taka Foods đồng ý Đổi trả hàng hóa trong những trường hợp:

1. Taka Giao hàng không đúng theo đơn đặt hàng của Khách Hàng

2. Tình trạng bên ngoài bị ảnh hưởng như bong tróc, bể vỡ trong quá trình vận chuyển từ Công ty Taka đến Khách Hàng hoặc đến Chành xe tại HCM

Hàng

 

Trân Trọng.,
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TAKA