MỨT PHA CHẾ LA'BON

Giải pháp Đồ uống Lễ hội

MỨT PHA CHẾ MÃNG CẦU XIÊM LA’BON

150,000VNĐ

Giải pháp Đồ uống Lễ hội

MỨT PHA CHẾ MĂNG CỤT LA’BON

190,000VNĐ

Giải pháp Đồ uống Lễ hội

MỨT PHA CHẾ ỔI HỒNG LA’BON

143,000VNĐ
69,000VNĐ

Giải pháp Đồ uống Lễ hội

MỨT PHA CHẾ THƠM CÀ RỐT LA’BON

150,000VNĐ
72,000VNĐ