Các loại bột

Bột pha chế

Bột Ca cao Premier Win

79,000VNĐ

Bột pha chế

Bột Ca cao Puratos

320,000VNĐ

Bột pha chế

Bột pudding Dâu

196,000VNĐ
196,000VNĐ
200,000VNĐ
205,000VNĐ

Bột pha chế

Bột pudding Socola Mole

200,000VNĐ
205,000VNĐ

Bột pha chế

BỘT PUDDING XOÀI MOLE

205,000VNĐ
Hết hàng

Bột sữa

Bột sữa Frima

1,850,000VNĐ
Hết hàng

Bột sữa

Bột sữa Kievit

1,830,000VNĐ

Bột sữa

Bột sữa Lion

1,875,000VNĐ