Mứt sinh tố Osterberg

Mứt pha chế

Osterberg Cam Nha Đam

124,000VNĐ

Mứt pha chế

Osterberg Cam Xoài

114,000VNĐ

Mứt pha chế

Osterberg Chanh Dây

124,000VNĐ

Mứt pha chế

Osterberg Dâu

98,000VNĐ

Mứt pha chế

Osterberg Kiwi

112,000VNĐ

Mứt pha chế

Osterberg Mãng Cầu

122,000VNĐ

Mứt pha chế

Osterberg Nho Đen

119,000VNĐ

Mứt pha chế

Osterberg Táo Xanh

119,000VNĐ
144,000VNĐ
124,000VNĐ

Mứt pha chế

Osterberg Vải

137,000VNĐ

Mứt pha chế

Osterberg Việt Quất

137,000VNĐ