Dâu

Giải pháp Đồ uống Lễ hội

MỨT PHA CHẾ DÂU LA’BON

150,000VNĐ

Nguyên liệu pha chế khác

Nước Ép Dâu Sun Up

110,000VNĐ
248,000VNĐ
200,000VNĐ

Giải pháp Đồ uống Lễ hội

SIRO TEISSEIRE DÂU

182,000VNĐ

Nguyên liệu pha chế khác

SIRO TORANI DÂU

166,000VNĐ