hazelnut

248,000VNĐ

Nguyên liệu pha chế khác

Siro Monin Hạt dẻ

238,140VNĐ

Nguyên liệu pha chế khác

SIRO TEISSEIRE HẠT DẺ

182,000VNĐ

Nguyên liệu pha chế khác

SIRO TORANI HẠT DẺ

166,000VNĐ