Hoa hồng

Giải pháp Đồ uống Lễ hội

MỨT PHA CHẾ VẢI HOA HỒNG LA’BON

166,000VNĐ
186,000VNĐ
248,000VNĐ

Nguyên liệu pha chế khác

Siro Monin Hoa Hồng

238,140VNĐ

Nguyên liệu pha chế khác

SIRO TEISSEIRE HOA HỒNG

182,000VNĐ

Nguyên liệu pha chế khác

SIRO TORANI HOA HỒNG

166,000VNĐ