Ổi

Giải pháp Đồ uống Lễ hội

MỨT PHA CHẾ ỔI HỒNG LA’BON

143,000VNĐ
69,000VNĐ
248,000VNĐ

Nguyên liệu pha chế khác

Siro Monin Ổi

238,140VNĐ

Nguyên liệu pha chế khác

SIRO TORANI ỔI

173,000VNĐ