Sinh tố

Mứt pha chế

Berrino Ổi Hồng

109,000VNĐ

Mứt pha chế

Berrino Phúc Bồn Tử

110,000VNĐ

Mứt pha chế

Berrino Thơm

96,000VNĐ

Mứt pha chế

Berrino Vải

109,000VNĐ

Mứt pha chế

Berrino Việt Quất

120,000VNĐ

Mứt pha chế

Berrino Xoài

90,000VNĐ

Mứt pha chế

Berrino Đào

90,000VNĐ

Mứt pha chế

Osterberg Cam Nha Đam

124,000VNĐ

Mứt pha chế

Osterberg Cam Xoài

114,000VNĐ

Mứt pha chế

Osterberg Mãng Cầu

122,000VNĐ

Mứt pha chế

Osterberg Nho Đen

119,000VNĐ
144,000VNĐ