Socola

Bột pha chế

Bột pudding Socola Mole

200,000VNĐ

Nguyên liệu pha chế khác

Siro Monin Socola

238,140VNĐ

Nguyên liệu pha chế khác

SIRO TEISSEIRE CHOCOLATE

182,000VNĐ

Nguyên liệu pha chế khác

Sốt Monin Socola Đen

482,976VNĐ
370,000VNĐ

Nguyên liệu pha chế khác

Sốt Socola Torani

430,000VNĐ