tea

Nguyên liệu pha chế khác

SIRO MONIN TRÀ ĐÀO

238,140VNĐ

Giải pháp Đồ uống Lễ hội

TRÀ LÀI BẠCH NGỌC LA’BON

80,000VNĐ

Giải pháp Đồ uống Lễ hội

TRÀ OOLONG LỤC BẢO LA’BON

160,000VNĐ
Hết hàng

Giải pháp Đồ uống Lễ hội

TRÀ OOLONG NHẤT KIM LA’BON

150,000VNĐ