Trà

Các nguyên liệu khác

Trà Thái xanh Con Voi Vàng

59,000VNĐ

Các nguyên liệu khác

Trà Thái đỏ Con Voi Vàng

59,000VNĐ

Các nguyên liệu khác

Trà Đào túi lọc Cozy

37,000VNĐ